Advocatenblad

Achttien

Vier topadvocaten aan het woord over de ambities die ze hadden op hun achttiende en wat daarvan terecht is gekomen. “Ik vond mezelf als jong ventje niet bijster slim.” (oktober 2014)

Klik hier voor het artikel