Advocatenblad

Spraakmakende zaken

Cliënten aan het woord over hun advocaat en de rechtsgang. “Die arrogántie!” (december 2014)

Klik hier voor het artikel